Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelman yhteenveto on rodun jalostuksen ”punainen lanka”. Se sisältää rodun
tärkeimmät jalostustavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi.